අවශ්‍ය සේවා වර්ගය තෝරා ගැනීම

ඔබට අවශ්‍ය සේවා වර්ගය පහසුවෙන් හා ඉතා ඉක්මනින් ලබා දීම අපගේ අරමුණයි. එමනිසා එම සේවාවන් තෝරා ගැනීමට අප විසින් ඔබට අපගේ හොදබාස් වෙබ් අඩවියෙන් සහ ඇප් එක මගින් සෙවීමේ(Search) ස්ථානය මගින් ලබා දී ඇත.

  • එහිදී ප්‍රධාන මෙනුවේ ඇති සෙවීමේ ස්ථානය(Search) මගින් ඔබ සොයන සේවාව ටයිප් (Type) කිරීම මගින් කළ හැක. එය ඔබට ඉංග්‍රීසි හෝ සිංග්ලිෂ් ලෙස ටයිප් කල හැක.
    උදාහරණ:
    ඔබ වඩු බාස් කෙනෙකු සොයන්නේ නම් Carpenter ලෙස හෝ wadu wada හෝ vadu vada ලෙස ඇතුලත් කල හැක.
  • එසේම ප්‍රධාන සෙවීම් ස්ථානයෙන් ඔබට ඊතලය ( ) ක්ලික් කර අදාල සේවාව (Select Category) තෝරා ගත හැකි සේම අවශ්‍ය ප්‍රදේශය (Select Area) තොර ගැනීමේ පහසුව ඔබට සපයා ඇත.
  • එසේම තවත් පහසුකමක් ලෙස සේවාව පහසුවෙන් හදුනා ගැනීමට අදාල රුපය (Category Icon) දක්වා ඇති කොටසින් තොර ගැනීමෙන් ද සේවාව ලබා ගත හැක.
  • අවශ්‍ය තොරතුරම ලබා ගැනීමට සෙවුම් (Search) සේවාවේ වම් පස සේවා වර්ගය සහ ප්‍රදේශය (Add Filters) තොර ගැනීමෙන් ඉතා පහසුවෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට දැන් ඔබට හැකියාව ඇත.

යම් හෙයකින් ඔබට ඔබේ සේවා තෝරා ගැනීම අපහසු නම් එය අපගේ දුරකථන අංක 011 4 326 770 වෙත දැනුම් දෙන්න. අපගේ පාරිබෝගික සේවා නියෝජිතයකු ඔබට සහය ලබා දෙනු ඇත.